Lezingen

Lezingen

Ook organiseren de “vrienden” van onze PR en communicatie groep weer een aantal lezingen met zeer verschillende en interessante onderwerpen.

 

De aankomende lezingen zijn:

 

Zondag 01-03-2020 11:00uur – 13:00uur:

*Lezing* ‘De reizen van de jonge Mozart met zijn familie door Europa’ door Ruud Pricken

Zondag 05-04-2020 11:00uur – 13:00uur:

*Lezing* ‘Flora en Fauna in Australië’ door Sonja Vranken

Zondag 03-05-2020 11:00uur – 13:00uur:

*Lezing* nog nader te bepalen

Zondag 07-06-2020 11:00uur – 13:00uur:

*Lezing* ‘De Vroedvrouwenschool, meer dan een naam, meer dan een opleidingsinstituut’ door Peer Boselie